deutsch

MAKSELON

SITM

Przez 13, w większości nader szczęśliwych aniżeli pechowych, lat aktywności zawodowej od chwili ukończenia studiów magisterskich na kierunku Filologia germańska uczyłem języka jako lektor, udzielałem prywatnych lekcji i korepetycji, wykonywałem tłumaczenia – przysięgłe i zwykłe, prowadziłem zajęcia w szkołach wyższych i kolegiach z zakresu praktycznej nauki języka, literatury, kultury i historii krajów niemieckojęzycznych oraz wiedzy o nich aż wreszcie zakotwiczyłem w porcie o nazwie Dydaktyka przekładu w Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie (z którego bez żalu już wypłynąłem byłem).

W tym ostatnim miejscu spędziłem niemal pięć lat z owych trzynastu na wstępie wymienionych, i nie tylko wierzę czy mam nadzieję, ale jestem pewien, że ów rok trzynasty będzie absolutnie przełomowy! Tu, na tej stronie internetowej, zostanie umieszczona moja najważniejsza, najbardziej przemyślana, dopieszczona i najobszerniejsza publikacja, nazywana przeze mnie w skrócie SITM – od angielskiego Simultanous Interpreting Teaching Model (amerykańcy uwielbiają skróty, które dają się łatwo wymówić, czasem można odnieść wrażenie, że to nazwy instytucji czy projektów dopasowuje się do skrótów, a nie tworzy skróty od nazw).

I tyle tytułem wstępnego objaśnienia rzeczy, choć dużo jaśniej to się raczej od tych kilkudziesięciu słów na jej temat zapewne nie zrobiło. Zatem wszystkich, którzy chcą / muszą / potrzebują nauczyć się dobrze tłumaczyć ustnie z polskiego na niemiecki i odwrotnie zapraszam do regularnego odwiedzania mojej strony. Będę Was informował co miesiąc o postępach w pracach nad projektem, który – według posiadanych przeze mnie informacji – nie został jeszcze nigdzie, nigdy i przez nikogo zainicjowany.

Na razie na warsztacie jest blisko 300 stron tekstów źródłowych z różnych dziedzin ludzkiej aktywności, które uwzględniają najpopularniejsze dziedziny nauki oraz odpowiadają obszarom, w których aktywność tłumaczeniowa jest najczęściej podejmowana.

Walka trwa! - Aktualizacja stanu rzeczy za miesiąc.

Pozdrawiam,
Darek "Max" Makselon

CV

Wykształcenie

 • 2004 – 2007 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
  Zaoczne studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii zakończone otrzymaniem tytułu licencjata z wynikiem dobrym
 • 2000 – 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Dzienne studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych ze specjalizacją literaturoznawczą zakończone nadaniem stopnia doktora nauk humanistycznych
 • 1999 – 2000 Uniwersytet w Trewirze (RFN)
 • Semestralny pobyt w charakterze wolnego słuchacza na kierunkach: Nauki polityczne, Filozofia i Historia
 • 1998 – 1999 Uniwersytet Śląski w Katowicach (Instytut Filologii Germańskiej)
 • Dzienne studia magisterskie na kierunku Filologia germańska zakończone otrzymaniem tytułu magistra filologii germańskiej z wynikiem dobrym
 • 1997 – 1998 Uniwersytet w Trewirze (RFN)
  Semestralny pobyt w ramach programu wymiany akademickiej pomiędzy Uniwersytetem w Trewirze (RFN) i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na kierunku Filologia germańska
 • 1994 – 1997 Uniwersytet Śląski w Katowicach (Instytut Filologii Germańskiej)
  Dzienne studia magisterskie na kierunku Filologia germańska, I etap
 • 1990 – 1994 VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
  Klasa z poszerzonym programem języka niemieckiego, nauka zakończona otrzymaniem Świadectwa Dojrzałości
 • 1982 – 1990 Szkoła Podstawowa nr 26 im. Romualda Traugutta w Katowicach
  Nauka zakończona otrzymaniem świadectwa z wyróżnieniem

Przebieg pracy

 • 2009 – nadal przedsiębiorca
  Główny obszar działalności: tłumacz (przysięgły) pisemny i ustny dla pary językowej polski – niemiecki
 • 2010 – 2012 Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
  Trener-wykładowca w projekcie studiów drugiego stopnia dla tłumaczy konferencyjnych, sfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
 • 2007 – 2011 Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
  Adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa / Zakładzie Kształcenia Tłumaczy
 • 2005 – 2007 Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
  Wykładowca w Katedrze Filologii Niemieckiej
 • 2004 – 2007 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
  Nauczyciel kontraktowy – wykładowca przedmiotów z zakresu praktycznej nauki j. niemieckiego
 • 2003 – 2005 Prywatne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych „THE TOP“ w Bielsku – Białej
  Nauczyciel – stażysta / kierownik sekcji języka niemieckiego
 • 2003 – 2005 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  Wykładowca
 • 2001 – 2003 Szkoła Języka Niemieckiego „STRUCTURA“ w Katowicach
  Lektor języka niemieckiego
 • 2000 – 2004 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filologii Germańskiej
  Doktorant prowadzący samodzielne zajęcia dydaktyczne
 • 2000 – 2001 „EUROPOL-KOMUNIKATOR” w Katowicach
  Lektor języka niemieckiego

Znajomość języków obcych

 • Niemiecki – biegła w mowie i piśmie
 • Angielski – na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
 • Rosyjski – śladowo-wspomnieniowa
 • Francuski – proces nauki zarzucony w fazie zalążkowej
 • Czeski – intuicyjna :)

Zainteresowania

 • Fizyka (cząstek elementarnych) i kosmologia
 • Sport (czynnie – boks, trening siłowo-kondycyjny, pływanie, piłka nożna, jazda na rowerze, jazda na nartach)
 • Rzeczywistość społeczna (system finansowy – gospodarka – przyroda – ekonomia)
 • Muzyka, literatura

stopnie i tytuły

Publikacje

konferencje naukowe

2010

Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie / Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Wystąpienie pt. "Błąd w tłumaczeniu tekstu specjalistycznego i jego możliwe konsekwencje z perspektywy praktyka - studium przypadku (odczyty wygłoszone podczas konferencji poświęconej wentylacji i klimatyzacji kopalń)"

2009

Tekst jako kultura. Kultura jako tekst / Uniwersytet Gdański
Wystąpienie pt. "Diss Na Rząd – (sub)kultura jako tekst"

2008

Zbliżenie: język, kultura, literatura / Uniwersytet Gdański
Wystąpienie pt. "Komunikacja językowa i pozajęzykowa jako środek pozornego zbliżenia w przestrzeni wirtualnej na przykładach polskich portali plotkarskich" [współautorstwo: J. Krzemińska-Krzywda]

Idea przemiany w literaturze, kulturze, języku i edukacji / Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Wystąpienie pt. "Nieczytelne przemienić w zrozumiałe. O języku polskiego i niemieckiego kodeksu cywilnego na przykładzie pojęcia 'użytkowanie (wieczyste)'"

Język IV RP / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wystąpienie pt. "Demaskacja prawdy nierzeczywistej. O recepcji języka IV RP w przestrzeni wirtualnej – projekt 'Muzeum IV RP'"

Odmienność kulturowa w przekładzie / Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Wystąpienie pt. "Zjednoczona Europa? O dysonansie kulturowej percepcji na przykładzie niemieckiego tłumaczenia powieści Andrzeja Stasiuka 'Jadąc do Babadag'"

2007

Lustro: język, literatura, kultura / Uniwersytet Gdański
Wystąpienie pt. "'Fizycy' Friedricha Dürrenmatta po drugiej stronie lustra. Próba wykorzystania aparatu pojęciowego nauk ścisłych oraz przyrodniczych w procesie interpretacji dzieła literackiego"

2006

Henryk Bereska: tłumacz i popularyzator literatury polskiej w Niemczech / Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wystąpienie pt. "Recepcja twórczości dramatycznej Tadeusza Różewicza w NRD w przekładzie Henryka Bereski"

2001

August Scholtis w kręgu śląskich pisarzy w Berlinie / Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Max-Herrmann-Neisse-Institut an der Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie; miejsce przeprowadzenia konferencji: Łubowice k / Raciborza
Wystąpienie pt. „Schwierigkeiten im translatorischen Prozeß am Beispiel von „Ostwind”

kontakt


Dariusz Makselon

ul. Rożanowicza 15/6
40-145 Katowice

tel. +48 603 250 763
E-mail: kontakt@makselon.com

Rewolucja zaczyna się u podstaw


Klip zrealizowany przez Grzegorza P. Kowalskiego z Polip Studio z muzyką Kuby Łuki.

Copyright © Dariusz Makselon 2013    |    realizacja: szasza.pl