2np.eu
deutsch

Oferta usług

Wykonuję tłumaczenia pisemne i ustne – przysięgłe/uwierzytelnione oraz zwykłe – w językach polskim i niemieckim. Specjalizuję się w tekstach prawniczych oraz technicznych, głównie z zakresu górnictwa.

Oferuję także naukę języka niemieckiego, w tym korepetycje/zajęcia pomocnicze, na wszystkich poziomach zaawansowania w dowolnej formule dla każdej grupy wiekowej. Konstrukcja zajęć jest uzależniona od potrzeb Klienta i zakładanych przez niego celów. Mogę korzystać z gotowych podręczników i innych pomocy dydaktycznych jak również autentycznych materiałów tekstowych, audio i audio-wideo, wykorzystywać gry i zabawy, symulować prawdziwe zdarzenia czy sytuacje.

Osobom przygotowującym się do części ustnej egzaminu na tłumacza przysięgłego lub zainteresowanym pozyskaniem kompetencji w zakresie tłumaczenia ustnego w językach polskim i niemieckim oferuję specjalistyczne zajęcia dedykowane temu celowi. Tajniki dydaktyki przekładu ustnego zgłębiałem przez 5 lat w strukturach akademickich, a obecnie pracuję nad autorską publikacją poświęconą owemu zagadnieniu – „moją małą habilitacją”.
Ponadto oferuję usługę przygotowania w języku polskim treści wystąpień / przemówień okolicznościowych z okazji urodzin, ślubu lub innej uroczystości, oficjalnego powitania gości delegacji lub konferencji jak również na potrzeby każdego innego dowolnego zdarzenia, jeśli Klient nie czuje się na siłach, by samodzielnie sprostać owemu wyzwaniu lub zwyczajnie nie ma czasu na podjęcie takiej aktywności.

Z przyjemnością podejmę się także analizy i/lub interpretacji dowolnej umowy czy dokumentu, pisma urzędowego, korespondencji handlowej lub jakiegokolwiek innego tekstu jak również korekty dowolnego tekstu jak na przykład praca doktorska, magisterska, licencjacka, semestralna czy wypracowanie szkolne, a także wcześniej wymienione – umowy, dokumenty, pisma urzędowe, korespondencja. Równie chętnie pomogę w pisaniu wszelkich prac wcześniej wymienionych.

dr n. hum. Dariusz Makselon

Copyright © 2np.eu 2013
Realizacja: szasza