2np.eu
deutsch

Cennik usług*

Tłumaczenie pisemne (w tym przysięgłe/uwierzytelnione)
od 30,00 PLN za jedną stronę tekstu 1Stawka obowiązuje za tłumaczenie w obu kierunkach, tj. z j. polskiego na j. niemiecki i z j. niemieckiego na j. polski i jest obliczana na podstawie wzoru: 1 strona = 1125/1800 znaków w tekście tłumaczenia wraz ze spacjami, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku dla każdego tłumaczonego tekstu, a liczba znaków w tekście tłumaczenia jest zliczana przez odpowiednią funkcję w wykorzystywanym edytorze tekstów. Wysyłka tłumaczeń pocztą elektroniczną wliczona w cenę. W przypadku wysyłki tłumaczeń pocztą zwykłą / kurierem obowiązuje dopłata zgodnie z kosztami poniesionymi za wysyłkę oraz czas przeznaczony na realizację usługi wysyłki w wysokości 20,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przeznaczoną na realizację usługi wysyłki. Tłumaczenia przysięgłe/uwierzytelnione mogą być sporządzone TYLKO w formie wydruku. Dostarczenie osobiste wydruków tłumaczeń możliwe w promieniu do 10 km od siedziby firmy za dodatkową opłatą w wysokości 20,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przeznaczoną na dojazd do miejsca przekazania tłumaczeń zleceniodawcy i z powrotem oraz opłatą za transport obliczaną wg stawki 1 km = 0,60 PLN od siedziby firmy do miejsca przekazania tłumaczeń zleceniodawcy i z powrotem.

Tłumaczenie ustne (w tym w sprawach wymagających obecności tłumacza przysięgłego)
80,00 PLN za każdą godzinę pozostawania do dyspozycji zleceniodawcy 2Stawka obowiązuje za tłumaczenie w obu kierunkach, tj. z j. polskiego na j. niemiecki i z j. niemieckiego na j. polski i jest obliczana z dokładnością do 15 minut. W przypadku usługi świadczonej na terenie Katowic dojazd na miejsce realizacji tłumaczenia wliczony w cenę. W przypadku usługi świadczonej poza terenem Katowic obowiązuje zwrot kosztów dojazdu w wysokości opłat poniesionych za transport (w przypadku komunikacji publicznej – zgodnie z wysokością opłat za bilety za dany środek transportu / w przypadku dojazdu własnym transportem – wg stawki 1 km = 0,60 PLN od siedziby firmy do miejsca świadczenia usługi i z powrotem) oraz opłata za czas dojazdu na miejsce świadczenia usługi w wysokości 20,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę spędzoną w wybranym środku transportu. Cena usługi tłumaczeniowej realizowanej ponad jeden dzień jest ustalana indywidualnie.

Indywidualna nauka języka / korepetycje [tylko j. niemiecki]
35,00 PLN za jedną godzinę zajęć 3W przypadku realizacji usługi indywidualnego nauczania języka niemieckiego w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę obowiązuje dopłata za dojazd wg stawki 1 km = 0,60 PLN od siedziby firmy do miejsca świadczenia usługi i z powrotem. Z uwagi na całkowicie indywidualny przebieg procesu nauki języka obcego możliwość organizacji zajęć dla grup od 2 osób wzwyż jest możliwa po przeprowadzeniu testu sprawdzającego poziom kompetencji osób zainteresowanych zajęciami grupowymi dla stwierdzenia celowości ich organizacji.

Indywidualna nauka tłumaczenia ustnego
75,00 PLN za jedną godzinę zajęć 4W przypadku realizacji usługi indywidualnego nauczania tłumaczenia ustnego w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę obowiązuje dopłata za dojazd wg stawki 1 km = 0,60 PLN od siedziby firmy do miejsca świadczenia usługi i z powrotem. Z uwagi na wysoce specjalistyczny charakter usługi nie jest wskazane organizowanie zajęć dla więcej niż jednej osoby.

Przygotowanie treści wystąpienia / przemówienia okolicznościowego (np. mowa weselna, pogrzebowa, oficjalne powitanie gości delegacji/konferencji, toast) [tylko j. polski]
50,00 PLN za jedną stronę tekstu 5Cena za usługę obejmuje czas przeznaczony na ustalenie szczegółów dotyczących jej realizacji i jest obliczana na podstawie wzoru: 1 strona = 1500 znaków ze spacjami, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku dla każdego realizowanego tekstu, a liczba znaków w tekście tłumaczenia jest zliczana przez odpowiednią funkcję w wykorzystywanym edytorze tekstów. Wysyłka tekstów pocztą elektroniczną wliczona w cenę. W przypadku wysyłki tekstów pocztą zwykłą / kurierem obowiązuje dopłata zgodnie z kosztami poniesionymi za wysyłkę oraz czas przeznaczony na realizację usługi wysyłki w wysokości 20,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przeznaczoną na realizację usługi wysyłki. Dostarczenie osobiste wydruków tekstów możliwe w promieniu do 30 km od siedziby firmy za dodatkową opłatą w wysokości 20,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przeznaczoną na dojazd do miejsca przekazania tekstów zleceniodawcy i z powrotem oraz opłatą za transport obliczaną wg stawki 1 km = 0,60 PLN od siedziby firmy do miejsca przekazania tekstów zleceniodawcy i z powrotem.

Analiza / interpretacja / korekta oficjalnych pism, korespondencji, dokumentów, umów...
od 25 PLN za jedną stronę analizy / interpretacji / korekty 6Cena za usługę obejmuje czas przeznaczony na ustalenie szczegółów dotyczących jej realizacji i jest obliczana na podstawie wzoru: 1 strona = 1500 znaków ze spacjami, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku dla każdego opracowywanego tekstu, a liczba znaków w opracowywanym tekście jest zliczana przez odpowiednią funkcję w wykorzystywanym edytorze tekstów. Wysyłka tekstów pocztą elektroniczną wliczona w cenę. W przypadku wysyłki tekstów pocztą zwykłą / kurierem obowiązuje dopłata zgodnie z kosztami poniesionymi za wysyłkę oraz czas przeznaczony na realizację usługi wysyłki w wysokości 20,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przeznaczoną na realizację usługi wysyłki. Dostarczenie osobiste wydruków tekstów możliwe w promieniu do 30 km od siedziby firmy za dodatkową opłatą w wysokości 20,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przeznaczoną na dojazd do miejsca przekazania tekstów zleceniodawcy i z powrotem oraz opłatą za transport obliczaną wg stawki 1 km = 0,60 PLN od siedziby firmy do miejsca przekazania tekstów zleceniodawcy i z powrotem.
Wysokość stawki uzgadniana jest indywidualnie w zależności od stopnia trudności tekstu.


Korekta językowa prac pisemnych (np. prace doktorskie, magisterskie, licencjackie, semestralne, wypracowania szkolne)
od 10,00 PLN za jedną stronę korekty 7Cena za usługę obejmuje czas przeznaczony na ustalenie szczegółów dotyczących jej realizacji i jest obliczana na podstawie wzoru: 1 strona = 1500 znaków ze spacjami, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku dla każdego korygowanego tekstu, a liczba znaków w poprawianym/sprawdzanym tekście jest zliczana przez odpowiednią funkcję w wykorzystywanym edytorze tekstów. Wysyłka tekstów pocztą elektroniczną wliczona w cenę. W przypadku wysyłki tekstów pocztą zwykłą / kurierem obowiązuje dopłata zgodnie z kosztami poniesionymi za wysyłkę oraz czas przeznaczony na realizację usługi wysyłki w wysokości 20,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przeznaczoną na realizację usługi wysyłki. Dostarczenie osobiste wydruków tekstów możliwe w promieniu do 30 km od siedziby firmy za dodatkową opłatą w wysokości 20,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przeznaczoną na dojazd do miejsca przekazania tekstów zleceniodawcy i z powrotem oraz opłatą za transport obliczaną wg stawki 1 km = 0,60 PLN od siedziby firmy do miejsca przekazania tekstów zleceniodawcy i z powrotem.
Wysokość stawki uzgadniana jest indywidualnie w zależności od stopnia trudności tekstu.


Pomoc w pisaniu prac pisemnych (np. prace doktorskie, magisterskie, licencjackie, semestralne, wypracowania szkolne)
cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu świadczonej usługi oraz stopnia trudności merytorycznej i językowej pracy 8Cena całej usługi jest uzgadniana indywidualnie.

Zleceniodawcy korzystający po raz pierwszy z moich usług otrzymują bezpłatnie jedną godzinę lub jedną stronę z zakresu uwidocznionego w powyższym katalogu. Podane stawki są cenami brutto. Wystawiam rachunki – nie jestem płatnikiem VAT!

* Jeżeli nie zaznaczono inaczej, oferta dotyczy usług w językach polskim i niemieckim.
Copyright © 2np.eu 2013
Realizacja: szasza