nowa-polska
deutsch

progr@m

Problemem Polski, a w zasadzie Polek i Polaków, jest bezustanne odgrzewanie kotleta historycznych wspomnień i taplanie się w sosie mesjanistyczno-cierpiętniczych postaw, z których wypływa ciągłe wzdychanie do rzekomo tragicznej, okrutnej i jedynej w swoim rodzaju przeszłości umęczonego i wciąż poniewieranego narodu. Minimum wiedzy historycznej zmusza do rewizji powyższego oglądu rzeczy – nieumiejętność budowy prawdziwego społeczeństwa, a więc grupy ludzi świadomych wspólnych celów i dążeń, oraz systematyczna dezintegracja państwa są elementami wrosłymi w historię Polski od zarania jej dziejów.

+ czytaj dalej

Klip zrealizowany przez Grzegorza P. Kowalskiego z Polip Studio z muzyką Kuby Łuki

FAKTY

Żeby utrzymać zdolność do wypłaty emerytur i rent, państwo musi dopłacać do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych równowartość 15 % wszystkich środków będących w dyspozycji rocznego budżetu. To daje kwotę 44 miliardów złotych.

„Zarządzanie” długiem publicznym kosztuje 40 miliardów złotych, tj. ok. 13 % budżetu. Ponieważ dług rośnie szybciej niż wpływy, pozycja ta w obecnym systemie stanowi coraz większą część budżetu.

Realizacja wypłat świadczeń z ZUS kosztuje 5,5 miliarda złotych.

Wypłata emerytur i rent dla rolników kosztuje 14 miliardów złotych, a więc prawie 5 % budżetu.

Emeryci i renciści, byli pracownicy Ministerstw: Obrony Narodowej i d. Spraw Wewnętrznych i Administracji pobierają z budżetu świadczenia o łącznej wartości blisko 13 mld złotych, tj. nieco ponad 4 % wszystkich środków budżetowych państwa.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznacza ponad 7 miliardów złotych na zwiększenie udziału osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim – już jest ich 1/5 ..., a na:

niecałe 5 miliardów.

Ponad 15 mld wynosi składka do UE. To 5 % wszystkich środków, które Polska jako państwo rocznie wydaje.

Na zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wydawane jest z budżetu państwa 3 razy mniej niż wynosi wysokość składki do UE.

1 000 000 000 PLN kosztuje samo zebranie należności podatkowych i celnych.

Zgodnie z zapisami budżetowymi dla zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom ABW ma do dyspozycji prawie 1,5 miliona złotych... dziennie.

Na udział polskich żołnierzy w wojnach prowadzonych przez NATO lub UE jest przeznaczane z budżetu ponad 700 milionów złotych rocznie – na całe środowisko naturalne o ponad 100 milionów mniej.

Blisko 1,5 % budżetu pochłania ferowanie wyroków przez sądy.

Na podnoszenie jakości badań i analiz statystycznych prowadzonych przez GUS państwo polskie wydaje mniej niż 1/100 promila środków budżetowych. Założona ilość nowych metodologii badań spadła trzykrotnie w ciągu ostatnich kilku lat.

Copyright © nowa-polska.org 2013
Realizacja: szasza